Kontakt

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
adresa na doručovanie
Štefánikova 15
811 05 Bratislava


Odbor prierezových priorít
Sekcia Centrálny koordinačný orgán
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít a hlavný gestor HP UR
Telefón: +421 2 20928 105
E-mail: ladislav.simko@vicepremier.gov.sk 


Gestori HP UR v pridelených operačných programoch:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Efektívna verejná správa
beatrix.kormancikova@vicepremier.gov.sk

Integrovaný regionálny operačný program
milada.misicova@vicepremier.gov.sk

Operačný program Ľudské zdroje
silvia.manikova@vicepremier.gov.sk

Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačné programy cezhraničnej spolupráce
zuzana.nadaska@vicepremier.gov.sk 

Operačný program Rybné hospodárstvo
Program rozvoja vidieka  
andrej.dzurenda@vicepremier.gov.sk  

Operačný program Výskum a inovácie
renata.korbelova@vicepremier.gov.sk


 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2018 3569