Aktuality

Marec 2016  Po Parížskej konferencii

Európska rada na svojom rokovaní v marci 2016 privítala oznámenie EK  z 2.3.2016 súvisiace s  COP 21  Po parížskej konferencii  a vyzvala Európsku komisiu na pokračovanie prác súvisiacich s napĺňaním jej záverov.  

 
December 2015  Konferencia OSN o zmene klímy (COP 21)

V dňoch 30. 11. - 11.12.2015 sa v Paríži konala konferencia OSN o zmene klímy, ktorá dňa 12.12.2015 prijala dohodu o zmene klímy. Dohoda formuluje záväzok udržiavať zvýšenie globálnej priemernej teploty pod 2 st. C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou (hlavne cez znižovanie emisií skleníkových plynov), ale aj poskytnúť do roku 2020 zdroje v objeme 100 miliárd dolárov ročne rozvojovým krajinám na financovanie zmeny klímy; každých päť rokov prehodnocovať klimatické plány; ako aj vytvoriť mechanizmus na krytie škôd pre zraniteľné krajiny. Účinnosť dohody je podmienená ratifikáciou aspoň v 55 štátoch produkujúcich najmenej 55 % skleníkových plynov.
 
September 2015 Summit OSN k TUR

V dňoch 25.-27. septembra 2015 sa v New Yorku konal Summit OSN k TUR, na ktorom bola schválená rezolúcia Transformácia nášho sveta: agenda 2030 pre TUR.  Summit schválil 17 hlavných cieľov TUR ďalej pozostávajúcich zo 169 čiastkových cieľov (ukazovateľov). Ciele nadväzujú na výsledky dosiahnuté  plnením ôsmich miléniových rozvojových cieľov formulovaných OSN na obdobie 2000 – 2015.
 
Júl 2015 Tretia medzinárodná konferencia o financovaní TUR

V dňoch 13.- 16. júla 2015 sa v Addis Abebe konala 3. medzinárodná konferencia o financovaní TUR. Cieľom bolo vyhodnotiť dosiahnutý pokrok, identifikovať nové výzvy a hlavne posilniť financovanie. Konferencia schválila Akčnú agendu.
 
Jún 2015 ESDW - Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja
 
V dňoch 30. mája až 5. júna 2015 sa uskutočnil Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW). Ide o celoeurópsku iniciatívu podporovanú Európskou sieťou trvalo udržateľného rozvoja  (ESDN, http://www.sd-network.eu) s cieľom stimulovať a propagovať aktivity, projekty a podujatia na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Úspešné národné týždne trvalo udržateľného rozvoja existujú najmä vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku.

3561